Přejít na obsah

NÁŠ ZÁVAZEK

Yves Salomon si je vědom problémů, které jsou dnes v módě v sázce, a proto ve výrobním procesu upřednostňuje sledovatelnost a ekologii.

PAKT O ZDROJÍCH

Pokud jde o kousky vyrobené z kožešin, Yves Salomon se v lednu 2020 zavázal:1. SNÍŽIT drastickou produkci zvířecí kožešiny


2. OPĚTOVNÉ POUŽITÍ stávající kožešiny


3. RECYKLUJTE nebo upcycle


4. DOSÁHNOUT úplná transparentnost, pokud jde o výrobu zvířecích kožešin


5. BOJKOT kožešinové farmy, které nedodržují předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat


6. PŘISPĚJTE na ochranu ohrožených druhů


7. POSÍLIT naše práce s místními komunitami, pro které kožešiny představují zásadní zdroj příjmů


8. ZAJISTIT že jakákoli kožešina vyrobená v rámci Paktu o zdrojích vyhovuje nejpřísnějším sociálním a ekologickým předpisům