Přejít na obsah

NAŠE ZÁVAZKY

Yves Salomon si je vědom problémů, které jsou dnes v módě v sázce, a proto ve výrobním procesu upřednostňuje sledovatelnost a ekologii.

Pakt o zdrojích

Pokud jde o kousky vyrobené z kožešin, Yves Salomon se v lednu 2020 zavázal:


1. SNÍŽIT drastickou produkci zvířecí kožešiny 

2. OPĚTOVNÉ POUŽITÍ stávající kožešiny 

3. RECYKLUJTE nebo upcyklovat 

4. DOSÁHNOUT úplná transparentnost, pokud jde o výrobu zvířecích kožešin  

5. BOJKOT kožešinové farmy, které nedodržují předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat 

6. PŘISPĚJTE na ochranu ohrožených druhů 

7. POSÍLIT naše práce s místními komunitami, pro které kožešiny představují zásadní zdroj příjmů 

8. ZAJISTIT že jakákoli kožešina vyrobená v rámci Paktu o zdrojích vyhovuje nejpřísnějším sociálním a ekologickým předpisům