Přejít na obsah

Identifikace vydavatele webu
Company YVES SALOMON FOURREUR

Poštovní adresa a sídlo: 3, město Paradis – 75010 PARIS
Telefonní číslo: (+33) (0)1 47 70 50 00
E-mailová adresa: contact@yves-salomon.com
Zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem SIREN: 552 032 328
SIRET č: 552 032 328 00031
APE kód: 5210B
Základní kapitál: 26 360 297,85 Kč OS
Individuální DIČ: FR 88552 032 328
Ředitel vydavatelství, právní správce: Yves Salomon

Kredity
Stvoření 
Společnost: E-LIXIR
Webová adresa: www.e-lixir.fr
Poštovní adresa: 65 Boulevard de Sébastopol 75001 Paříž


Hosting 
Jméno společnosti
Shopify Inc., kanadská společnost registrovaná na TSX a NYSE
Registrační číslo: 426160-7
Coordonnées: 150 rue Elgin, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4 Kanada
assistance@shopify.com

Volbou přístupu na tuto stránku uživatel výslovně a neodvolatelně přijímá podmínky uvedené níže a zavazuje se dodržovat následující podmínky použití.

autorská práva

Celý obsah těchto stránek podléhá francouzskému zákonu o autorských právech a duševním vlastnictví.

All photographs, texts, slogans, designs, images, animated sequences with or without sound as well as all works incorporated into the Site are the property of the company YVES SALOMON FOURREUR (hereafter “YSF”) or of a third party who has authorised YSF to make use of them. Any logos, icons or graphics chips represented on the site are protected by copyright and the articles L.511.1 onwards of the French Intellectual Property Code relating to the protection of registered designs.

Všechna práva na reprodukci jsou vyhrazena a přísně omezena, včetně práv ke stažení dokumentů a ikonografických a/nebo fotografických vyobrazení.

Ochranné známky, které se objevují na Stránkách, byly zaregistrovány společnostmi, kterým patří.

Žádná komponenta Stránky nesmí být kopírována, reprodukována, upravována, znovu publikována, uploadována, zkreslována, přenášena nebo distribuována jakýmkoliv způsobem nebo v jakékoli formě, ať už zcela nebo částečně, bez předchozího písemného souhlasu YSF, s výjimkou striktních osobních, soukromé a nekomerční použití, aniž by došlo k úpravě prvků aktuálně obsažených na stránkách. To vylučuje jakékoli použití pro reklamní a/nebo komerční a/nebo informační účely a/nebo za předpokladu, že je v souladu s ustanoveními článku L.122-5 francouzského zákoníku o duševním vlastnictví.

Na jakékoli autorizované kopii celého obsahu webu nebo jeho části se musí objevit následující prohlášení: „©Copyrite Yves Salomon Fourreur“. Fotografie, které se objevují na Stránkách, nejsou smluvní.

Jakékoli použití všech nebo části těchto práv třetí osobou bez předchozího výslovného povolení bude považováno za porušení práv YSF, které se trestá jako padělání podle ustanovení článků L.355-2 a dále francouzského zákoníku duševního vlastnictví, a která pravděpodobně vyústí v soudní řízení.

Obsah webu

Informace, které se objevují na www.yves-salomon.com, jsou poskytovány pro obecné informační účely.

Informace a ilustrace nejsou smluvní a YSF nepřijímá žádnou odpovědnost vůči uživateli za jakékoli důsledky jejich použití pro sebe nebo jménem nebo pro třetí stranu. Tyto nesmí být použity v rozporu s jakýmkoli existujícím nebo budoucím smluvním ustanovením mezi YSF a uživatelem.

YSF nenese žádnou odpovědnost v případech opožděných aktualizací, chyb nebo opomenutí týkajících se obsahu těchto stránek nebo v případech trvalého nebo dočasného přerušení nebo nedostupnosti služby. Přestože YSF udělá vše pro to, aby zajistil, že informace obsažené na www.yves-salomon.com jsou přesné a pravdivé, YSF nemůže být v žádném případě zodpovědná za jakoukoli škodu, která může být způsobena používáním těchto stránek.

YSF si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění upravit obsah zde uvedených, zejména prostřednictvím aktualizací stránek.

Přístup k webu

Všichni uživatelé stránek www.yves-salomon.com potvrzují, že mají nezbytnou způsobilost a prostředky pro přístup a používání těchto stránek.

YSF nenese odpovědnost za prvky a události mimo její kontrolu spojené s používáním stránek nebo za jejich účinky, ani za problémy s nekompatibilitou zařízení a/nebo softwaru a za škody, které z toho mohou vyplynout na technické prostředí uživatele, zejména za jejich počítače, software, síťová zařízení a jakákoli další zařízení používaná k přístupu nebo využívání služby a/nebo informací.

Je třeba připomenout, že podvodný přístup nebo setrvání v počítačovém systému, narušování nebo poškození fungování systému nebo podvodná úprava dat systému jsou všechny považovány za trestné činy podléhající trestním sankcím.

Hypertextové odkazy

Stránka www.yves-salomon.com povoluje zahrnutí hypertextového odkazu na její obsah, nicméně pod podmínkou, že:

- předchozí výslovné písemné povolení je uděleno vydavatelem webové stránky;
- nepoužívá se přímé propojení, to znamená, že stránky na webu www.yves-salomon.com nesmějí být vloženy do stránek jiného webu, ale přístupné otevřením nového okna
- je uveden zdroj, který vede přímo k příslušnému obsahu prostřednictvím hypertextového odkazu.

Jakékoli použití pro komerční nebo reklamní účely je zakázáno, s výjimkou ustanovení uvedených v tomto dokumentu.

Toto oprávnění se nevztahuje na webové stránky sdílející informace kontroverzní, pornografické nebo xenofobní povahy nebo které mohou být ve větší míře považovány za urážlivé pro širokou veřejnost.

Stránky mimo společnost YSF, které mají hypertextový odkaz na tyto stránky, nespadají pod kontrolu YSF, která tím odmítá veškerou odpovědnost za jejich obsah.

Za jejich použití je odpovědný výhradně uživatel.

YSF si výslovně vyhrazuje právo odmítnout vytvoření jakéhokoli hypertextového odkazu.

Informace shromážděné Webem – Právo na přístup k osobním údajům

Všechna data shromážděná webem jakýmkoliv způsobem jsou pro výhradní použití YSF.

Podle článku 34 zákona 78-17, francouzského zákona o ochraně údajů ze dne 6. ledna 1978, máte právo na přístup, úpravu, opravu a odstranění jakýchkoli údajů, které se vás týkají.

Chcete-li toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese: contact@yves-salomon.com
Nebo poštou na adresu:
3, město Paradis
75010 PAŘÍŽ
FRANCIE

formuláře

Informace shromážděné na této stránce prostřednictvím formulářů podléhají počítačovému zpracování za účelem zasílání newsletterů a nabídek. Příjemcem těchto nabídek je: YSF

Podle francouzského zákona o ochraně údajů ze dne 6. ledna 1978 máte právo na přístup, úpravu, opravu a odstranění jakýchkoli údajů, které se vás týkají. Chcete-li toto právo využít a obdržet sdělení s podrobnými informacemi, které se vás týkají, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

Shromážděné informace

YSF vás může požádat o osobní údaje, z nichž některé jsou povinné a nezbytné pro zpracování vašich objednávek a některé jsou dobrovolné.

Můžeme shromažďovat následující informace:
- Tvé jméno;
- Vaše kontaktní údaje, včetně Vaší e-mailové adresy;
- Vaše demografické údaje, jako je PSČ, preference a oblasti zájmu;
- Další užitečné informace týkající se nabídek a/nebo zákaznických průzkumů.

Další informace o cookies , které shromažďujeme, naleznete v části „Seznam shromážděných cookies “.

Použití shromážděných informací

Nepovinné informace jsou shromažďovány s cílem zlepšit vaši zkušenost, zaměřit se na vaše potřeby a poskytnout vám lepší služby, zejména z následujících důvodů:
- Pro naše účely vedení záznamů;
- pomoci zlepšit kvalitu našich produktů a služeb;
- Abychom vám mohli příležitostně zasílat propagační e-maily týkající se nových produktů, speciálních nabídek nebo jakýchkoli jiných informací, které by vás mohly zajímat, pomocí vámi poskytnuté e-mailové adresy;
- Abychom mohli příležitostně použít vaše údaje, abychom vás kontaktovali pro účely průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Tyto informace můžeme také použít k přizpůsobení našich webových stránek vašim osobním oblastem zájmu.

Podle článku 27 francouzského zákona o ochraně dat ze dne 6. ledna 1978 jsou všechny informace, které jsou pro YSF a její dodavatele povinné pro zpracování vaší objednávky, označeny hvězdičkou.

Přenos vašich dat

Údaje, které nám poskytnete při vytváření objednávky, mohou být sdíleny s našimi dodavateli za účelem zpracování objednávky. Společnost YSF a její dodavatelé považují tyto informace za přísně důvěrné.

Bezpečnostní

Zavázali jsme se zajistit bezpečnost vašich údajů. Abychom zabránili jakémukoli neoprávněnému přístupu nebo sdílení vašich údajů, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy, které zajistí ochranu a bezpečnost všech informací, které shromažďujeme online.

bezpečná platba

Stránka www.yves-salomon.com používá externí platební řešení pro vaše finanční transakce. Díky tomuto systému probíhá platba vaší kreditní nebo debetní kartou přímo na zabezpečeném serveru online bankovnictví. Číslo vaší kreditní nebo debetní karty nesmí být nikdy sdíleno se společností YSF.

Při platbě za nákupy kreditní nebo debetní kartou jsou údaje, které zadáte do objednávkového formuláře, při jejich přenosu zašifrovány. Toto šifrování zajišťuje, že jsou zcela bezpečné.

Online nákupy

Obchodní podmínky prodeje a storna související s nákupem zboží jsou jasně uvedeny v příslušných formulářích. Kopii obchodních podmínek můžete získat na výše uvedené adrese nebo přímo na Stránkách. Řešení online nákupu vyžadují, abyste před každým nákupem zaškrtli políčko „Souhlasím s podmínkami prodeje“.